Kalite, İSG ve Çevre Politikamız

Samur Halıları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Entegre Politikamız

Samur Halıları A.Ş. İplik ve Duvardan Duvara Halı üretimi konusunda ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi aracılığı ile “KALİTE yi olmazsa olmaz bir zorunluluk” olarak görmekte ve bu çerçevede;

• Yaptığımız çalışmalarda müşteri memnuniyetini her şeyden üstün tutmayı,
• Yasal şartlara uymayı,
• Teknolojik gelişmeyi yakından takip ederek sürekli iyileştirme bilinciyle güvenilir, dürüst, planlı, zamanında istenen işi yapmayı
• Kuruluşumuzda çalışan personelin gelişimini, kariyerini geliştirmek için planlanan aralıklar ile eğitimlere önem vererek eğitimli personel ile çalışmayı taahhüt eder.

Samur Halıları A.Ş. İplik ve Duvardan Duvara Halı üretimi yaparken;

• Çevre kirlenmesine etki eden şirket içi ve dışı etkenleri en aza indirmeyi,
• Kaynakları etkin ve akılcı bir şekilde kullanmayı,
• Geri dönüşüm teknolojisi uygulamayı,
• Şirket içinde ve dışında çevre ile ilgili eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri organize etmeyi ve bu tür faaliyetlere destek vermeyi,
• Sürekli gelişmeyi sağlamayı,
• Mevcut yasalardan doğan yükümlülükleri yerine getirerek; Bütün faaliyet sahalarında çevre bilincini sistematik ve düzenli bir şekilde sağlamak üzere TSE EN ISO 140001:2015 Çevre Yönetim Sistemini benimsemek ve gereklerini yerine getirmeyi Taahhüt eder.

Samur Halıları A.Ş. olarak üretim alanında faaliyet gösterirken;

• Sunduğu hizmetlerde, müşterileri, personel ve diğer ilgili şahısların sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atacak durumları belirlemek ve gerekli tedbirleri almayı,
• İş Sağlığı ve Güvenliği bilinçlenme sağlamayı,
• İş Sağlığı ve Güvenliği sistemimizi geliştirmeyi ve sürekli iyileştirmeyi,
• Yürürlükteki İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal mevzuatlara uygun çalışmayı,
• ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin gereklerini yeri getirmeyi taahhüt eder.