Kalite, İSG ve Çevre Politikamız

KALİTE POLİTİKAMIZ

Kuruluşumuz; ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi aracılığı ile “KALİTE yi olmazsa olmaz bir zorunluluk” olarak görmekte ve bu çerçevede;

• Yaptığımız çalışmalarda müşteri memnuniyetini her şeyden üstün tutmak.
• Yasal şartlara uymak.
• Teknolojik gelişmeyi yakından takip ederek sürekli iyileştirme bilinciyle güvenilir, dürüst, planlı, zamanında istenen işi yapmak.
• Kuruluşumuzda çalışan personelin gelişimini, kariyerini geliştirmek için planlanan aralıklar ile eğitimlere önem vererek eğitimli personel ile çalışmak.

İSG POLİTİKAMIZ

• Sunduğumuz hizmetlerde, müşterilerimizin, personelimizin ve diğer ilgili şahısların sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atacak durumları belirlemek ve gerekli tedbirleri almak,
• İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda müşterilerimizin, personelimizin ve diğer ilgili şahısların bilinçlenmesini sağlamak,
• İş Sağlığı ve Güvenliği sistemimizi geliştirmek ve sürekli iyileştirmek
• Yürürlükteki İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal mevzuatlara uygun çalışmak,
• Faaliyetlerimizde İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirlerini belirlemek ve uygulatmak

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

• Çevre kirlenmesine etki eden şirket içi ve dışı etkenleri en aza indirmek,
• Kaynakları etkin ve akılcı bir şekilde kullanmak,
• Geri dönüşüm teknolojisi uygulamak,
• Şirket içinde ve dışında çevre ile ilgili eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri organize etmek, bu tür faaliyetlere destek vermek,
• Sürekli gelişmeyi sağlamak,
• Mevcut yasalardan doğan yükümlülükleri yerine getirerek, Bütün faaliyet sahalarında çevre bilincini sistematik ve düzenli bir şekilde sağlamak üzere Çevre Yönetim Sistemini benimsemek ve gereklerini yerine getirmek,